Back

ⓘ Hidasi Judit publikációinak listája. Ez a lista Hidasi Judit nyelvész tudományos publikációi t tartalmazza a megjelenés helyének, idejének megjelölésével kronol ..                                     

ⓘ Hidasi Judit publikációinak listája

Ez a lista Hidasi Judit nyelvész tudományos publikációi t tartalmazza a megjelenés helyének, idejének megjelölésével kronológiai sorrendben. A fő szakterülete a nyelv és a kultúra viszonya. A legfontosabb kutatási témái közé tartozik az alkalmazott nyelvészetnek az idegen nyelvek elsajátításához és használatához kapcsolódó vizsgálata, kutatása és oktatási alkalmazása, a szaknyelv, legfőképpen a gazdasági szaknyelv jellemzőinek kutatása, oktatása, a japán nyelv és kultúra kutatása és oktatása, valamint a kommunikációelmélet és a kapcsolódó interkulturális kommunikáció vizsgálatok. Mind hazai, mind pedig nemzetközi rangos folyóiratokban publikál, és eddig 274 közleménye jelent már meg. Itthon és külföldön is ismert és elismert tudós, aki számos fórumon, konferencián ad elő, és jelentős kutatói és szakmai kapcsolatokkal rendelkezik.

                                     

1. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája

1974

 • 1. Verbális megnyilatkozások elemzése. Beszámoló a Május elseje szemiotikai vizsgálatáról. MRT Tömegkommunikációs Központ, Módszertan - októberi szám, 13-16.

1980

 • 10. A szaknyelvoktatás nyelvészeti vonatkozásai a Külkereskedelmi Főiskolán. Alkalmazott Nyelvtan és Nyelvoktatás. BME Nyelvi Intézete, Budapest, 99-104.

1981

 • 11. Recenzió J. Lyons: Semantics I. monográfiájáról. Modern Nyelvoktatás XVIII. 187-198.

1982

 • 12. A fonológiáról való gondolkodás fejlődése a Szovjetunióban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIV. 55-64.
                                     

1.1. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1975

 • 2. Orosz nyelvtani gyakorlatgyűjtemények kontrasztív alapon. Modern Nyelvoktatás XII. 1-2. 295-305.
 • 3. A köszönés szemiotikájához. Voigt V. – Szerdahelyi I. – Szépe Gy. szerk.: Jel és Közösség. Akadémia Kiadó, Budapest, 181-186.
 • 4. Nyelvész szemmel az "Interlingvisztika Varsó "75"-ről. Eszperantó magazin IX. 7.
 • 5. О фонологических школах. Slavica XV. 5-9.
                                     

1.2. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1978

 • 6. Shodo de shiru kanji no aji A japán nyelvről és írásról. Aszahi Sinbun, Tokió, július 11. 139-144.
 • 7. Alkalmazott nyelvészet - idegennyelv-oktatás. Idegennyelv-oktatás – Szaknyelvoktatás. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 116-124.
                                     

1.3. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1979

 • 8. Hozzászólás a "jön-megy, hoz-visz"-hez. Magyar Nyelvőr 1979/2. 245-246.
 • 9. Hangarii ni okeru Nihongo kyouiku A magyarországi japán nyelvoktatásról. Kaigai ni okeru Nihongo Kyoiku no Genjo to Mondaiten A külföldi japán nyelvoktatás helyzete és problémái: Különszám. Japan Foundation, Tokyo, 96.
                                     

1.4. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1980

 • 10. A szaknyelvoktatás nyelvészeti vonatkozásai a Külkereskedelmi Főiskolán. Alkalmazott Nyelvtan és Nyelvoktatás. BME Nyelvi Intézete, Budapest, 99-104.
                                     

1.5. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1981

 • 11. Recenzió J. Lyons: Semantics I. monográfiájáról. Modern Nyelvoktatás XVIII. 187-198.
                                     

1.6. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1982

 • 12. A fonológiáról való gondolkodás fejlődése a Szovjetunióban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIV. 55-64.
                                     

1.7. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1983

 • 13. Vonatkozó szerkezetek vizsgálata japán újságnyelvi anyagon. Nyelvoktatás felsőfokon IV. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 78-91.
 • 14. Noun modification in Hungarian. Abstracts of Papers of 3lst CISHAAN Congress, Tokyo, 155-156.
 • 15. Семиотический анализ деловых переговоров. Nyelvpedagógiai Írások V. MKKE, Nyelvi Intézet, Budapest, 64-69.
                                     

1.8. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1984

 • 16. Relativization in Hungarian. KokusaiGengokagaku Kenkyuujo Shoho Bulletin of the International Institute for Linguistic Science. Sangyo University, Kyoto, 6. 7-25.
 • 17. European versus Japanese. Proceedings of AILA 84, Brussels, 238-239.
 • 18. Orosz jelzős szerkezetek szórendi jellemzői a szaknyelvben. Nyelvoktatás felsőfokon V. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 295-304.
                                     

1.9. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1985

 • 19. Gendai Hangarii gengogaku gaikyo A mai magyar nyelvészetről Társszerző: dr. Szépe György KokusaiGengokagaku Kenkyuujo Shoho, Sangyo University, Kyoto, 7. 66-80.
 • 20. A magyar és japán szórend jellegzetességeinek megnyilvánulása a jelzős szószerkezetekben. Nyelvoktatás Felsőfokon, Pályázati nap I. Különszám. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 47-53.
 • 21. Japán nyelvkönyv. TIT, Budapest
 • 22. Magyar-japán kereskedelmi és gazdasági kifejezések gyűjteménye. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
 • 23. Japán társalgási szó- és kifejezés-gyűjtemény. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
                                     

1.10. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1986

 • 24. A jelző szintaxisának tipológiája. Kandidátusi értekezés. MTA, Budapest:kézirat
 • 25. Noun modification in Japanese. In: Wlodarczyk A. ed.: Travaux de Lingusitique Japonaise, Paris, Vol. 8. 90-95.
 • 26. Deviancia - tolerancia viszonylagosság az egyes nyelvekben. In: Fülei Szántó E. szerk.: Norma - Átlag – Eltérés. Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, 39-47.
 • 27. Tárgyalási stratégiák magyar-japán összevetésben. Nyelvoktatás Felsőfokon, Pályázati Nap II. különszám. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 120-127.
 • 28. Pragmatikai adalékok a japán nyelvoktatás gyakorlatából. Nyelvpedagógiai Írások. MKKE, Nyelvi Intézet, Budapest, 88-97.
                                     

1.11. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1987

 • 29. A kommunikációs cél elérésének módszerei a tárgyalások során. Nyelvoktatás Felsőfokon, Pályázati nap III. különszám. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 51-57.
 • 30. A nemzetközi gazdasági tárgyalások nyelvi vonatkozásai. Tézisek a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Jubileumi Tudományos ülésszakán, 1987. November, 9-10.
 • 31. Tárgyalási stratégiák magyar-japán összevetésben. A külgazdasági szaknyelv egybevető nyelvészeti és oktatás-módszertani vizsgálata. Válogatott tanulmányok tíz év anyagából Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 137-144.
 • 32. Nihon to no tsureai Találkozás Japánnal, "20 years of the Foreign Student Education Center of Tokai University" Tokai University, Tokyo, 205-206.
 • 33. Порядок слов в русском и в венгерском языках с точки зрения типологии. In: Lengyel Zs Misky Gy.szerk. A nyelvoktatás korszerűsítéséért. Művelődési Min. - Tanulmány gyüjtemény, JPTE, Pécs, 36-44.


                                     

1.12. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1988

 • 34. Contrastive Studies: Hungarian Japanese. ed. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • 35. A tárgyalás mint kommunikációs esemény. Diplomadolgozat. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest: kézirat
 • 36. Noun-modification in Hungarian and Japanese. In: Hidasi J. szerk.: Contrastive Studies Hungarian - Japanese, Akadémiai Kiadó, Budapest, 102-123.
 • 37. Pragmatische Aspekte des Japanisch-Unterrichts. Referate des VII. Deutschen Japanologentages, Universität Hamburg, Hamburg, 108-116.
 • 38. Recenzió: Leo Loveday: Explorations in Japanese Sociolinguistics. Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung. Bochum, 1988, 341-343.
 • 39. Szakfordítóképzés a Külkereskedelmi Főiskolán. In: Klaudy K. szerk.: Fordításelméleti füzetek 6. MTA, Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság Kiadványa, 199-200.
 • 40. Межкультурные аспекты достижения коммуникативной цели.Lingua 2. MKKE, Budapest, 261-267.


                                     

1.13. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1989

 • 41. Az idegennyelvi képzés formái és sajátosságai a Külkereskedelmi Főiskolán. Felsőoktatási Szemle, 1989/6. 352-357.
 • 42. A videó-oktatás japán tapasztalatai. In: Bakonyi I Hidasi J Molnár K. szerk.: Képi nyelv - képi kultúra – videó. MKKE, Nyelvi Intézet, Budapest, 9-11.
 • 43. Неоюбходимые условия для успешной языкавой коммуникации, Язык – Текст – Перевод, MKKE, Nyelvi Intézet, Budapest, 17.
                                     

1.14. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1990

 • 44. Kommunikáció Idegen Kultúrákban. szerk. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
 • 45. A felkelő nap országa - tanulmány Japánról. In: Hidasi J. szerk.: Kommunikáció Idegen Kultúrákban. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 151-176.
 • 46. Условия успешной коммуникации. Lingua 4. MKKE, Budapest, 215-220.
 • 47. Plusz egy dimenzió – a japán újságolvasás nehézségei. Metodikai füzetek 1. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 42-45.
                                     

1.15. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1991

 • 48. Kultúraközi Kommunikáció Vizsgálatok. Az I. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Tanulmánygyűjteménye, II./521-525.
 • 49. Коммуникативный процесс и анализ его аспектов. Lingua 5. BKE, 219-222.
 • 50. Hangarii no okeru Nihongokyoiku no mondaiten, A magyarországi japán nyelvoktatásról. 3rd Nihongo Kyouiku Kokusai Kaigi, Urawa, Japán, 70-79. és 206-212.
 • 51. Ryusei - Tanulmánygyűjtemény Teramura Hideo nyelvészprofesszor emlékére.Tudósklub, Osaka, 227-228.
 • 52. On the Pragmatic Approach in the Teaching of Japanese. Könyv Papp Ferencnek Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára. KLTE, Debrecen, 311-316.
 • 53. Some pragmatic aspects in the teaching of Japanese. Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung, 1991. Bochum Universität, Bochum, 167-176.
 • 54. A japán nyelv "globalizálódása" és az írásbeli nyelvvizsga. Metodikai füzetek 2. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 47-51.
 • 55. Japán nyelvkönyv kezdőknek magyar nyelven. Budapest: Külkereskedelmi Főiskola 1991. Hozzáférés ideje: 2016. július 17.


                                     

1.16. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1992

 • 56. Kultúra, viselkedés, kommunikáció. szerk. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
 • 57. Pragmatikai tanulságok a nyelvoktatásban. "20 éves a Külkereskedelmi Főiskola" – Tanulmánykötet II. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 10-12.
 • 58. Japán nyelvoktatás Magyarországon. Iskolakultúra, 1992. 2. évf./8.17-19.
 • 59. Some pragmatic aspects in the teaching of Japanese. Unesco Alsed-LSP Newsletter. The Copenhagen School of Economics, September/1992, Vol. 14. / 1. 33, 3-10.
 • 60. The Impact of the Changes in Societal values on the Japanese Economy. Yorokai. Leiden University, Leiden, 61-75.
                                     

1.17. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1993

 • 61. Communication gaps between European and Japanese speakers. 5th ENCoDe Conference Proceedings, Preston, U.K., 83-95.
 • 62. Japánul Magyarországon. Nyelv Info. 1993, 1. évf./ 2. 13-16.
 • 63. A japán értékrendszer és oktatás tanulságai Magyarország számára. Szakmai Füzetek 1. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 41-66.
 • 64. International Communication Traps in Management Practice and Education. Yonsei University East and West Studies Series, Seoul, 34.,117-126.
 • 65. More thoughts on the role of aizuchi - a communicative perspective. Traditional and Modern in Japanese Literature and Language. Carl University, Prague, 127-130.
 • 66. Communication Gaps between European and Japanese Speakers. Szakmai füzetek 2. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 5-16.
 • 67. Magyar-japán külgazdasági szó- és kifejezésgyűjtemény. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
 • 68. Japán-magyar külgazdasági szó- és kifejezésgyűjtemény. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
                                     

1.18. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1994

 • 69. The Relevance of cultural awareness to understanding and effectiveness in the teaching of business studies and management. co-author with R.Wilkinson Economia. London, 1994/ 8/ vol. 4. 48-53.
 • 70. Nani-ka gokai shite imasenka? Anything misunderstood? Boosei. Tokai Education Research Institute, Tokyo, vol. 25./ 4. 80-83; and 5. 64-67.
                                     

1.19. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1995

 • 71. Bevezetés a japán nyelvtanba. Okutsu, K. fordítás és átdolgozás Külkereskedelmi Főiskola és Japán Alapítvány, Budapest
 • 72. Bevezetés a japán szókészletbe. Tanaka, A. fordítás és átdolgozás Külkereskedelmi Főiskola és Japán Alapítvány, Budapest
 • 73. Communication Gaps between Euro-American and Japanese speakers. Szakmai Füzetek 4. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 1-51.
 • 74. Kommunikáció Idegen Kultúrákban. In: Vincze L.szerk.: Kommunikáció - Kultúra Tanulmányok. ZMKA, Budapest, 223-246.
 • 75. Miscommunication - a two-way or one way issue? Proceedings of the 7th ENCoDe Conference, ed. by J. Bennett, University of St. Gallen, St. Gallen, 71-76.
 • 76. A kommunikáció milyenségének interkulturális vonatkozásairól. V. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Veszprém, 209-210.
                                     

1.20. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1996

 • 77. Kulturális sztereotípiák. Szakmai Füzetek A Külkereskedelmi Főiskola fennállásának 25. évfordulójára jubileumi különszám. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 205- 210.
 • 78. Eurokommunikáció. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza, 293-298.
 • 79. Report on the First International Congress on Multicultural Education. SIETAR Newsletter 1996/November, 4-5.
 • 80. Multiculturalism in a New Europe. European International Management. Academy of International Management, Belgrade, 1996/1/ 52-53.
 • 81. Kommunikáció Idegen Kultúrákban. In: Vincze L. szerk.: Kommunikáció - Kultúra a Hadseregben. Tanulmányok. ZMNE, Budapest, 130-137.
 • 82. Az interkulturális sztereotípiákról. In: Terts I. et als. szerk.: Nyelv, nyelvész, társadalom Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára. JPTE, Pécs, 110-115.
 • 83. Integrációs tapasztalatok: Németország. Educatio. OKI, V. évf. / 4. 627-632.
 • 84. Japán nyelvkönyv kezdőknek. Második kiadás. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
                                     

1.21. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1997

 • 85. Inter-Cultural Aspects of Scientific and Economic Communication. In: Rosenhouse-Gitay-Porush eds.: Future and Communication. International Scholars Publication, San Francisco – London - Bethesda, 195-201.
 • 86. Intercultural Communication Issues in Business Education. Szaknyelvoktatás, Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 1997/3.30-37.
 • 87. Szaknyelv és általános nyelv. Nyelv Info, 1997. 5. évf./ 1. 3-6.
 • 88. Interkulturális kommunikációs csapdák európai-japán kontextusban. habilitációs tézisek Nyelv Info, Budapest, 1997. 5. évf./ 2.8.
 • 89. Cultural Dimension of Communication in the Enlarged Europe. Proceedings of the 9th Annual Conference of ENCoDe. 29-31 May, 1997, Warsaw, 51-61.
 • 90. Crosscultural Differences in Users Expectations. Proceedings of the 2nd International Conference on Current Trends in Studies of Translation and Interpreting 5-7 September, 1996, Budapest. Scholastica, Budapest, 97-101.
 • 91. Koreai társalgási zsebkönyv. Osváth-Park-Szigeti társszerzőkkel Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
                                     

1.22. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1998

 • 92. Szavak, Jelek, Szokások: A nemzetközi kommunikáció könyve.szerk. Windsor, Budapest
 • 93. Communication Gaps between Japanese and Non-Japanese Speakers. Japanese Society, Tokyo-Calgary, Volume 2. 42-54.
 • 94. Japán. In: Hidasi J. szerk.: Szavak, Jelek, Szokások. Windsor, Budapest, 135-150.
 • 95. What do Japanese Signs Tell Us? Images, Cultures, Communication 7th SIETAR Europa Annual Congress. Poitiers, 477-485.
 • 96. A magyar alkalmazott nyelvészeti konferenciák színeváltozása. VII.Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai 1997 április 3-5, Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 28-31.
 • 97. Fuzzy Logic in Communication - the Japanese Case. Nyelv~Stílus~Irodalom Köszöntő Péter Mihály 70. születésnapjára. ELTE, Budapest, 245-250.
 • 98. Gondolatok a magyarországi japán nyelvoktatás ürügyén. Modern Nyelvoktatás IV/2-3. 77-87.
 • 99. A kínai nyelvtanulás buktatói. In: Lengyel Zs Navracsics J. szerk.: Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok – Közép-Európa, II. Veszprémi Egyetem, Veszprém, 156-163.
 • 100. Shokugyo-kunren, kyoiku-seido - Hangarii 1996-1997. A magyarországi szakképzés és szakoktatás rendszere 1996-1997, OVTA - Reports No. 11., Tokyo, 95-174.
 • 101. Integrációs tapasztalatok Németországból. In: Kozma T. szerk.: Euroharmonizáció. OKI, Budapest, 133-138.
 • 102. Nihongo Kyouiku to Bunka, A japán nyelvoktatás és a kultúra Társszerző: Székács Anna Yooroppa Nihongo Kyouiku Japanese Education in Europe 3. AJE, Paris, 72-78.
                                     

1.23. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 1999

 • 103. Na és, hogy tetszik Japán? magyar nyelven. Budapest: Terebess Kiadó 1999. Hozzáférés ideje: 2016. július 17.
 • 104. Japán nyelvi dimenziók. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
 • 105. A nemzetközi üzleti kapcsolatok kultúraközi kérdései. In: Eszes - Sz. Streitné – Szántó – Veres szerk.: Globális Marketing. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 316-331.
 • 106. Az interkulturális ismeretek szerepéről. Nyelvpolitika és Nyelvoktatás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat megyei pedagógiai intézete, Nyíregyháza, 161-167.
 • 107. Higher Education and the EU Integration. Co-operation in Higher Education on the Way towards the Integration of Central and Eastern European Countries. Conference Report, April 12-13, Dresden, GAES-Germany, 41-43.
 • 108. Cases of Miscommunication between Europeans and Japanese. Proceedings of Warsaw Sympozium on Japanese Studies. 24-26 November 1994, Warsaw University /Dialog, Warsaw, 275-284.
                                     

1.24. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 2000

 • 109. Oktatási reformok az ezredfordulón Japánban. Emlékkötet Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Debreceni Tudományegyetem, Debrecen, 330-336.
 • 110. Touou ni okeru Nihongokyouiku no shourai ni tsuite The Future of Japanese Education in Eastern Europe. Youroppa Nihongo Kyouiku Japanese Education in Europe AJE V. Helsinki, 25-27 August 2000, Helsinki University, Helsinki, 13-14.
 • 111. Emlékezés Mikó Pálnéra 1920-1999. Fordítástudomány. 2000. 2. évf./ 2.
 • 112. "The Role of Stereotypes in a New Europe” angol nyelven. Intercultural Communication Studies 1999–2000 9, 117–122. o. In: Proceedings of the XV. Conference of Nihongo-Jenda-Gakkai The Society for Gender Studies in Japanese. Konferencia helye, ideje: Kitakyushu, Japán, 2014.06.21 Paper 2.
 • 224. Judit Hidasi Cultural-mental programming and the acquisition of foreign languages In: Anna Zelenková szerk. Foreign Languages: A Bridge to Innovations in Higher Education CD: Conference proceedings. Konferencia helye, ideje: Banská Bystrica, Szlovákia, 2014.10.17 Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Ekonomická Fakulta, 2014. pp. 17-23.ISBN 978-80-557-0756-3
 • 225. Judit Hidasi The hidden power of Japanese women - Female leadership - on the spot p. 3. p. L-Win Newsletter vol. 1. 2014 Spring. Josai University, Tokyo 2014
                                     

1.25. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 2015

 • 226. Hidasi Judit Gengoshuutoku no sutairu to shurui Styles and types of language acquisition In: Wakai Seiji szerk. Papers presented at the 27th International Conference on Japanese Language Teaching 2014. Konferencia helye, ideje: Balatonszárszó, Magyarország, 2014.08.23-2014.08.25.pp. 95-98.
 • 227. Hidasi Judit Gengoshuutoku no sutairu to shurui A nyelvelsajátítás stílusai és fajtái In: Wakai Seiji szerk. Papers presented at the 27th International Conference on Japanese Language Teaching 2014. Konferencia helye, ideje: Balatonszárszó, Magyarország, 2014.08.23-2014.08.25.pp. 113-116.
 • 228. Hidasi Judit Bunka-kōryuu ni oite takuetsushita gyōseki wo nokoshita sannin no hangarii josei no ikikata In: Proceedings of the XVI. Conference of Nihongo-Jenda-Gakkai The Society for Gender Studies in Japanese. Konferencia helye, ideje: Kyoto, Japán, 2015.03.07pp. 8-10.
 • 229. Hidasi Judit Két évtized Japán - magyar szemmel In: Farkas Ildikó, Sági Attila szerk. Kortárs Japanológia I.: A KRE japán szak 20 éves jubileumi konferenciáján, 2014. október 15-én elhangzott előadások válogatott és szerkesztett tanulmányai. 480 p. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; LHarmattan Kiadó, 2015. pp. 371-383. ISBN 9789632369891
 • 230. Hidasi Judit, Sato Noriko, Székács Anna Nemawashi a japán kommunikációban In: Solt Katalin szerk. Alkalmazott tudományok II. fóruma: Konferenciakötet. 786 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.03.12-2015.03.13. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, 2015. pp. 247-266. ISBN 978-963-7159-99-2
 • 231. Hidasi Judit Barutoku to Kodai no ongaku ni okeru jenda In: Editorial Board of Nyihongo Gender-Gakkai szerk. Nihongo-Genda-Gakkai XV. Gunma: Gunma University, 2015. pp. 18-21.
 • 232. Hidasi Judit, Trombitás Endre Istorija obucheniya russzkomu yazüku na fakultete vneshnei targovli Budapestszkovo Ekonomicheszkovo Insztyituta In: Vegvari Valentina szerk. Ûbilejnyj sbornik naučnyh trudov, posvâŝennyj 165-letiû prepodavaniâ russkogo âzyka v Vengrii: = Tudományos közlemények: jubileumi kötet a magyarországi orosznyelv-oktatás 165. évfordulója alkalmából. 188 p. Pécs: Edenscript Kft., 2015. pp. 184-188. ISBN 978-963-89172-6-3
 • 233. Hidasi Judit Identitások metszetében In: Gaál Zsuzsanna szerk. Nyelvészet, művészet, hatalom: Írások Tóth Szergej tiszteletére. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2015. pp. 55-61. ISBN 978-615-5455-27-8
 • 234. Hidasi Judit, Sándor-Kriszt Éva The impact of internationalization of higher education on sustainable development - in the Eastern European context In: International seminar: Society Empowerment Through Multidimensional Approach: an Integrated View to International Development. Konferencia helye, ideje: Yogyakarta, Indonézia, 2015.11.26-2015.11.27. p. 2.
 • 235. "Identitás multikulturális kontextusban” magyar nyelven. Studia Mundi – Economica 2015 2, 3–11. o. Hozzáférés ideje: 2016. július 17.
 • 236. Hidasi Judit Nihongokyoikugenba ni okeru ibunkakomyunikeshon In: Endo Orie szerk. Nihongo kyoiku wo manabu. 260 p. Tokyo: Sanshusha, 2015. pp. 47-65. ISBN 978-4-384-05649-5
 • 237. Hidasi Judit A womenomics Japánban In: Bolemant Lilla szerk. Nőképek kisebbségben III.: Tanulmányok a kisebbségben is élő nőkről. 107 p. Konferencia helye, ideje: Nyitra, Szlovákia, 2015.09.17-2015.09.18. Pozsony; Nyitra: Phoenix Polgári Társulás, 2015. pp. 64-68. ISBN 978-80-89748-04-4;ISBN 978-80-89748-03-7
 • 238. Judit Hidasi Doing Business in Hungary and Indonesia: An Intercultural Approach In: Novák T, Halm T szerk. Go Hungary - go Indonesia: white paper on business, cultural and educational cooperation. 79 p. Budapest: Budapest Business School, 2015. pp. 37-44. ISBN 978-963-12-3984-3
 • 239. Sándorné Kriszt Éva, Hidasi Judit Economics and Internationalization in Higher Education Public Lecture, International Seminar, Society Empoverment Through Multidimensional Approach: An Integrated View To International Development, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, 2015, 27. november 2015. 2015
                                     

1.26. Hidasi Judit írásainak bibliográfiája 2016

 • 240. Hidasi Judit Japán identitáskeresési törekvései a globalizáció kontextusában In: Szilágyi Zsolt szerk. Kulturális hagyomány a modern kelet-ázsiai államban. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.04.08p. 10. Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos
 • 241. Hidasi Judit Intersections of identities In: Erzsébet Dani Discourse, Culture and Representation II.: Versions and Dilemmas Of Cultural Identity Crisis Inside Selfsame Culture. Konferencia helye, ideje: Csíkszereda, Románia, 2016.04.15-2016.04.16. Miercurea-Ciuc: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Műszaki- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Paper Poster 1.
 • 242. Hidasi Judit Az udvariasság relativitásáról - japán példák alapján In: Balázs Géza, Pölcz Ádám szerk. Udvariasság: Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. 252 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2015.10.02-2015.10.04. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, 2016. pp. 181-192. Magyar Szemiotikai Tanulmányok; 33-34.ISBN 978-615-5597-01-5
 • 243. Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor szerk. Család és rokonság nyelvek tükrében Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. 225 p. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 186. ISBN 978-963-409-058-8
 • 244. Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor Célok és metódusok In: Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor szerk. Család és rokonság nyelvek tükrében. 225 p. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. pp. 11-15. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 186. ISBN 978-963-409-058-8
 • 245. Hidasi Judit Rokonsági és családterminusok a japán nyelvben In: Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor szerk. Család és rokonság nyelvek tükrében. 225 p. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. pp. 77-90. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 186. ISBN 978-963-409-058-8
 • 246. Hidasi Judit, Osváth Gábor A Kína-központú kultúrák családi és rokonság iterminusai összefoglalás In: Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor szerk. Család és rokonság nyelvek tükrében. 225 p. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. pp. 211-223. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 186. ISBN 978-963-409-058-8
 • 247. Hidasi Judit Japán egypercesek In: Boda-Ujlaky Judit, Barta Zsuzsanna, T Litovkina Anna, Barta Péter szerk. A humor nagyítón keresztül. Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2014.11.13-2014.11.14. Budapest: Tinta Könyvkiadó; Selye János Egyetem; ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2016. pp. 112-120. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 188. ISBN 978-963-409-061-8
 • 248. Judit Hidasi From interculturality to multiculturality in business communication In: Figuratively Speaking: ABC Business Communication Conference. Konferencia helye, ideje: Fokváros, Dél-Afrika, 2016.01.06-2016.01.08. p. 16.
                                     

2. Források

 • Hidasi Judit magyar nyelven. Országos Doktori Tanács. Hozzáférés: 2016. július 17.
 • Hidasi Judit magyar nyelven. Scolar Kiadó. Hozzáférés: 2016. július 17.
 • Bolla Kálmán szerk. Hidasi Judit, In: Bolla Kálmán szerk.: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 85. magyar nyelven, Budapest: Zsigmond Király Főiskola 2009. Hozzáférés ideje: 2016. július 17. ISBN 978-963-9559-44-8
 • Hidasi Judit közleményei magyar nyelven. MTMT. Hozzáférés: 2018. április 3.
                                     

3. További információk

 • Hidasi Judit angol nyelven. researchmap english. Hozzáférés: 2016. július 17.
 • Judit Hidasi angol nyelven. academic room. Hozzáférés: 2016. július 17.
 • Hidasi Judit japán nyelven. researchmap japanese. Hozzáférés: 2016. július 17.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →