ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 288                                               

Carl Koldewey

Carl Christian Koldewey 1837 október 26-án született Németországban, Bücken bei Hoya-ban. Johann Cristian Koldewey kereskedő és Wilhelmine Meyer fiaként. Gimnáziumi tanulmányai után 1853 Húsvétján hajósinasnak állt. A brémai Tengerész Iskolába já ...

                                               

Robert MacClure

Apja, Robert McClure, a brit hadseregszázadosa öt hónappal fia születése előtt meghalt. Ezután anyját, Jane Elgee -t és a gyermeket apja régi bajtársa, John Le Mesurier vette védőszárnyai alá. Az ifjú Robert a középiskolát Etonban, a katonai akad ...

                                               

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen norvég sarkkutató, oceanográfus, diplomata. 1888–1889-es grönlandi, majd 1893–1896-os északi-sarkvidéki expedícióinak köszönhetően emelkedett Norvégia a sarkkutató nemzetek sorába. A 20. század elején végzett diplomáciai és jószol ...

                                               

Umberto Nobile

Apja hivatalnok volt, ő Nápolyban járt középiskolába és a műegyetemre. 1908-ban szerzett mérnöki diplomát, egy repülő-bemutató hatására kezdett léghajózással foglalkozni. 1911-től tanult egy római repülőtervező iskolában, kötélpályákat is terveze ...

                                               

Adolf Erik Nordenskiöld

Adolf Erik Nordenskiöld, gyakran röviden A. E. Nordenskiöld finnországi svéd sarkkutató, geológus, mineralógus. Több kutatóutat vezetett a Spitzbergákra, s 1878–1880-as expedíciója során ő hajózta végig elsőként az északkeleti átjárót, északról m ...

                                               

Thomas Orde-Lees

Thomas Hans Orde-Lees Ernest Shackleton birodalmi transzantarktiszi expedíciójának a tagja, ezenkívül ő az ejtőernyőzés egyik úttörője valamint a nem japán nemzetiségűek között az egyik első volt, aki télen megmászta a Fudzsit.

                                               

William Edward Parry

William Edward Parry, 1826-tól sir William Edward Parry angol sarkutazó, felfedező. Ifjú korában az Északi-tengeren szerzett hajózási gyakorlatot a bálnavadász hajók ellenőreként. 1818-ban részt vett John Ross az Északnyugati átjáró feltárására i ...

                                               

Julius von Payer

Julius Johannes Ludovicus von Payer, magyaros formában Payer Gyula osztrák–magyar monarchiabeli katonatiszt, sarkkutató, hegymászó, térképész és tájképfestő.

                                               

Robert Peary

Robert Edwin Peary amerikai felfedező. Állítása szerint ő volt az első, aki elérte a földrajzi Északi-sarkot 1909. április 6-án. A 20. század folyamán kijelentését széles körben hitelesnek tekintették, jóllehet azt a maga idejében is kritizálták, ...

                                               

John Ross

John Ross, 1834-től Sir John Ross brit ellentengernagy, sarkkutató, sir James Clark Ross nagybátyja és 1812-től 1818-ig kapitánya.

                                               

Karl Weyprecht

Karl Weyprecht felfedező, haditengerészeti hivatalnok, geofizikus. Az Osztrák–Magyar Monarchia sorhajóhadnagyaként szolgált a haditengerészetnél, részt vett több északi-sarki expedícióban, többek között az osztrák–magyar északi-sarki expedícióban ...

                                               

Geodézia

A geodézia vagy földméréstan a Föld alakjának és méreteinek meghatározásával, valamint a Föld felszínén levő természetes alakzatok és mesterséges objektumok alakjelző pontjainak meghatározásával foglalkozó tudomány. A földmérő a geomatikával, ill ...

                                               

Baksipart

A Baksipart az egységes országos magassági alaphálózat és az integrált országos geodéziai alaphálózatrészét képező egyik földmérési alappont megnevezése, amely Sátoraljaújhely közigazgatási területén található. Egyike az 1948 és 1964 között kiépü ...

                                               

Dioptra

A dioptra szögek mérésére és vízszintes síkok kijelölésére szolgáló, a földmérésben és a csillagászatban használt, ókori műszer, amit Hérón talált fel, majd Hipparkhosz tökéletesített. Hérón a Peri Dioptrasz című munkájában írta le felépítését, m ...

                                               

Egységes országos vetület

Az egységes országos vetület a magyarországi földmérési térképek vetületi rendszere, amit 1975-ben vezettek be, összhangban az egységes országos térképrendszerrel. Ferdetengelyű, szögtartó, ún. süllyesztett hengervetület. Alapfelülete a Nemzetköz ...

                                               

Erdészeti, Faipari és Földmérés-történeti Gyűjtemény

A nagy hagyományú Soproni Egyetem Erdészeti, Faipari és Földmérés-történeti Gyűjteménye 4649 erdészeti, faipari és földmérő szerszámot, műszert stb. tartalmaz. Jelentős oklevél- és kézirattára, fotó-, film- és videogyűjteménye, valamint könyvtára is.

                                               

Figuráns

A mérnökök figuráns nak nevezik azt a segédet, aki topográfiai felvételeknél a jelzőzászlóval vagy a léccel a felveendő, esetleg zsindellyel vagy cövekkel megjelölt pontokhoz áll. A mérnök a figuránsnak, mivel néha igen messze vannak egymástól, e ...

                                               

Földmérési alappont

A földmérési alappont geodéziai mérésekhez használt vízszintes vagy magassági alappont. Az Egységes országos magassági alaphálózat vonatko­zá­­si rendszerét fizikailag képviselő, az egységes koordinátarendszerbeli felmérések keretét bizto­sító és ...

                                               

Geodéziai távcső

Képzeljünk el egy távcsövet, amely két egymásra merőleges tengely körül forgatható és gyújtósíkjában két egymást merőlegesen metsző szál, az ún. szálkereszt van elhelyezve úgy, hogy az egyik szál párhuzamos az egyik forgástengellyel. A végtelenbe ...

                                               

Geoid

A geoid Gauss által megfogalmazott és Johann Benedict Listing által bevezetett geofizikai fogalom, a Föld elméleti alakja: a nehézségi erő azon szintfelülete, amely a nyugalmi tengerszinttel esik egybe. A világóceánon tehát azonos a tengerszintte ...

                                               

Geoidunduláció

A geoidunduláció a geoidnak valamely geodéziai dátumtól való eltérése méter egységekben kifejezve. A geoidunduláció érthető úgy is, mint a fenti eltérés értéke egy-egy földi pontban, vagy úgy is, mint az eltérés térbeli eloszlása az egész Földön. ...

                                               

Háromszögelés

A háromszögelés egy trigonometriai, geometriai művelet, amellyel egy háromszög két csúcsának koordinátáit, valamint a belső szögeket ismerve meghatározhatóak a harmadik csúcs koordinátái. Leggyakrabban geodéziai mérések során alkalmazzák. A képen ...

                                               

Időegyenlet

Az időegyenlet vagy időkiegyenlítés az óra által mutatott középidő és egy napóra által mutatott valódi idő különbsége. A pontos érték ismerete fontos a geodéziai és navigációs helymeghatározásban a földrajzi hosszúság kiszámításakor.

                                               

Kurszki mágneses anomália

A Kurszki mágneses anomália Földünk egyik legnagyobb mágneses anomáliája. Ez az Oroszország Belgorodi és Kurszki területeire kiterjedő mágneses anomália egyben Földünk egyik leggazdagabb vasérclelőhelye is – vasérckészletét 30 milliárd tonnára be ...

                                               

Pilóta nélküli felmérő platform

A pilóta nélküli felmérő platform olyan pilóta nélküli repülőgép, melynek segítségével légi felvételezés készíthető ortofotó előállításához. A mérőkamerákkal felszerelt pilóta nélküli repülő eszköz a terepi geodéziai felmérést a teljes munkaterül ...

                                               

Poláris mérés

A poláris mérés a geodézia egyik alapművelete. Elve a polárkoordináták rendszerén alapul, egy térképezendő pont síkbeli koordinátái alapesetben egy szögméréssel és egy távolságméréssel rögzíthetők. A pontos szögmérő műszerek kifejlesztésével a 18 ...

                                               

Sokszögelés

A sokszögelés vagy poligonmérés a geodézia egyik leggyakrabban alkalmazott mérési módszere. Poláris mérések egymásra épülő sorozata. Amennyiben a poláris mérés egy álláspontjából nem mérhető minden mérendő pont és a következő szükséges álláspont ...

                                               

Szintfelület

A szintfelület geodéziai, fizikai fogalom. Szintfelület a nyugalomban levő folyadék felszíne, amelyre a nehézségi erőn kívül más erő nem hat. A nehézségi erő iránya minden pontjában merőleges a szintfelületre. A szintfelületet érintő sík az érint ...

                                               

Vasúti geodézia

Kétfajta geodéziai tevékenységről beszélhetünk: Vasúti pályafenntartás geodéziája. Vasútépítés geodéziája A kettő lényegesen eltér egymástól bár végeredményben mindkettőnek ugyan az a végeredménye. A vasútépítés során egy teljesen új geometria ke ...

                                               

Vázrajz

A vázrajz digitális és analóg földmérési munkarész. Külön szabályban meghatározott földmérési jogosultsággal rendelkező földmérő által készített, bizonyos típusai esetében kötelezően geodéziai tervező által ellenőrzött, az érdekelt felek rendelke ...

                                               

Bing

A kereső maga korábban is létezett az alábbi neveken: Live Search outlook.live.com/ – 2009. június 1-jéig. MSN Search www.msn.com/ 2006. szeptember 11-től; Windows Live Search www.msn.com/ – 2007. március 21-ig;

                                               

Google Föld

A Google Föld egy ingyenes számítógépes program, ami virtuális földgömbként használható. A Föld háromdimenziós modelljére mértékhelyes műholdképek, légi felvételek és térinformatikai adatok vannak vetítve. A programban a Föld minden részéről leol ...

                                               

Google Térkép

A Google Térkép a Google által fejlesztett ingyenes internetes térképszolgáltatás. Az elérhető térképek és műholdfelvételek az egész Földet lefedik.

                                               

NORC

A NORC egy román internetes szolgáltatás volt, amely – a Google Térkép Utcakép nézetéhez hasonlóan – egyes városok utcáit jelenítette meg kereshető és interaktívan navigálható formában. Romániában indult 2008 decemberében, és elsőként térképezte ...

                                               

OpenStreetMap

Az OpenStreetMap csoportmunkán alapuló térképfejlesztés, melynek célja egy szabadon szerkeszthető és felhasználható térkép készítése az egész világról. A térképek hordozható GPS eszközökből, légifotókból, szabadon használható, nemzeti kormányzati ...

                                               

Virtuális Glóbuszok Múzeuma

A Virtuális Glóbuszok Múzeuma internetes tárlat – amely az ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékén alapított és üzemeltetett online múzeum – 2007-ben "nyitotta meg kapuit”. Elsődleges célja a Magyarországon készült, vag ...

                                               

Carta Marina

A Carta Marina az egyik legkorábbi Skandinávia-térkép, amelyet Olaus Magnus készített 1527-39 között. Csupán két korábbi részletes térkép ismert, Jacob Ziegleré és Claudius Clavusé. A térképet Rómában készítette a svéd Olaus Magnus egyháztudós, a ...

                                               

Ferencjózsefi térkép

                                               

Jozefiniánus térkép

                                               

Klencke Atlasz

A Klencke Atlasz először 1660-ban jelent meg, ez a világ egyik legnagyobb atlasza. 1.75 méter magas, 1.9 méter széles, amikor nyitva van, ezért a British Library az értesülések szerint hat embert alkalmaz a mozgatására. Ez egy világatlasz, ami 41 ...

                                               

Ferencjózsefi térkép

Magyarország harmadik katonai felmérése két részletben, 1869–1873 között Erdélyben, 1872–1884 között Magyarországon és a Partiumban valósult meg, az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó nagy térképészeti vállalkozásának önálló részeként. Erdély térkép ...

                                               

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései az osztrák monarchián belüli egységként készültek. Mária Terézia idejétől I. Ferenc József uralkodásáig szinte folyamatosan zajlottak a térképezési munkák. A 18. században a katonai topográfiai térképek iránti igén ...

                                               

Magyarország második katonai felmérése

Magyarország második katonai felmérése 1806–1869 között zajlott le, eredményét annak ellenére franciskánus térkép nek nevezik, hogy befejezésekor már nem Ferenc, hanem I. Ferenc József az uralkodó, megkülönböztetésül a későbbi ferencjózsefi katon ...

                                               

Jozefiniánus térkép

Magyarország első katonai felmérése egy 1780-84 között lezajló katonai topográfiai felmérés eredménye, és az első olyan térképmű, amelyik településszint alatt ábrázolja a teljes országot, leszámítva ebből a Bánát és Erdély területét, ahol az 1760 ...

                                               

Maris Pacifici

A Maris Pacifici az első kifejezetten a Csendes-óceánról nyomtatott térkép. 1589-ben rajzolta Abraham Ortelius Frans Hogenberg azonos évből származó Amerika-térképére és Vaz Dourado 1568-as Japánról szóló leírására alapozva.

                                               

Piri reisz térképe

Piri reisz eredeti nevén Ahmet Muhiddin, oszmán török tengernagy és térképész volt, aki a 20. században az előkerült térképéről vált világszerte ismertté.

                                               

Portolántérkép

A portolántérkép egy középkori hajózásitérkép-típus. A 13. század utolsó évtizedeiben, előzmények nélkül jelent meg. Az első fennmaradt példány az 1275 körüli Carta Pisana, melyet báránybőrre rajzoltak, és jelenleg Párizsban található.

                                               

Ptolemaiosz világtérképe

Ptolemaiosz világtérképe az ókorban ismert világ térképe, melyet a Ptolemaiosz Klaudiosz fennmaradt könyve, a Geographia alapján állítottak össze. A könyv valamikor 150 körül keletkezett. Bár az eredeti térkép soha nem került elő, a Geographia ré ...

                                               

Tabula Hungariae

A Tabula Hungariae vagy Lázár-térkép Magyarország első fennmaradt, nyomtatott térképe, amelyet feltehetően a magyar Lázár deák készített 1528 előtt. A különleges és e műnél alkalmazott nyomtatási technikával készített térképet A világ emlékezete ...

                                               

Tabula Peutingeriana

Tabula Peutingeriana: itinerarium, útvonalleírás a Római Birodalom nyilvános úthálózatáról, a cursus publicus nevű állam által felügyelt futárszolgálat útvonalairól. A "térkép” készítése a negyedik vagy korai ötödik századra nyúlik vissza. A róma ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →