ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 266                                               

Bayou

Az Amerikai Egyesült Államok déli részén bayou nak nevezik az alacsony síkságok folyóinak, tavainak mocsaras, lassan mozgó vagy stagnáló ágait, holtágait, kiöblösödéseit. A bayoukat általában sekély víztükör, buja növényzet, és gazdag élővilág je ...

                                               

Beásott folyó

A beásott folyó olyan folyó amelynek rendszerint viszonylag keskeny ágya egy kanyonban van, ártere pedig szűk, vagy alig van. Az ilyen folyók gyakran erősen kanyargóak. Beásott folyó akkor keletkezik, ha környezete geológiailag gyors ütemben kiem ...

                                               

Beltenger

A beltengerek a világóceánhoz csak egy szűk szorossal kapcsolódó, kontinensek által körülvett, vagy mélyen a szárazföld belsejében fekvő, de egyértelműen a világóceánhoz tartozó vízfelületek.

                                               

Bifurkáció (földrajz)

A bifurkáció a folyók kétirányú lefolyása, szabatosabban a vízfolyások – felszíni vagy felszín alatti víztestek – külön rendszerbe áramlása, torkollása.

                                               

Cenote

A cenote természetes módon kialakult kútszerű karsztképződmény; dolina vagy zsomboly. Bár a Föld több pontján előfordul, de ezzel a névvel Mexikóban, azon belül is a Yucatán-félszigeten a leggyakoribb, és a legismertebb cenoték nagy része is itt ...

                                               

Cún–Szaporca-holtágrendszer

A Cún–Szaporca-holtágrendszer a Dráva folyó legnagyobb egybefüggő, emellett szinte érintetlen, ezért természetvédelmi szempontból is a legjelentősebb, magyarországi holtágrendszere.

                                               

Dogger-pad

A Dogger-pad egy nagy kiterjedésű, hosszan elnyúló és helyenként csak 13 méter mélyen lévő homokpad az Északi-tengerben. Nevét a holland dogger halászhajók után kapta, melyek gyakran megfordultak a kiváló halászterületként számon tartott vizein. ...

                                               

Földárja

A földárja síkságon a talajba beszivárgott csapadék-vizek részint függőleges irányban haladnak le a föld mélyébe, részint jól vezető kavicsos, fövenyes, vagy homokos rétegekben a medence legmélyebb része felé vonulnak, némileg a földszínen levőkh ...

                                               

Förde

A förde egy hosszan elnyúló, mozgó belföldi jég által kivájt tengeröböl. A förde szó a norvég fjord kifejezés német megfelelője, a geográfiai nyelvben azonban a fjordoktól eltérően olyan glaciális eredetű tengeröblöket jelölnek vele, amelyek síks ...

                                               

Haff

A haff a lagúnák Balti-tenger mellett megjelenő típusa. Ez a jelenség csak kis lejtésű, árapály által nem járt partokon alakul ki. A haff szó a dán nyelvből származik, amelyben tengertől elzárt öblöt jelent. A haffok a nyílt tengerrel csak szűk, ...

                                               

Hajózási csatorna

A hajózási csatorna vagy hajózócsatorna mesterséges medrű folyóvíz. E létesítményeket használják földek víztelenítésére, szennyvízelvezetésre, öntözésre, vízellátásra és hajózásra. Némelyiket átvágásnak nevezik, ezek folyókat kötnek össze, éles k ...

                                               

Holtág

A holtág a folyónak olyan, egykori ága, amely vagy természetes módon – azáltal, hogy a folyásirány megváltozása következtében a folyó az egyik, vagy mindkét végét beiszapolta –, vagy mesterségesen, folyószabályzás során végzett kanyarulat-levágás ...

                                               

Horns Rev

A Jütland-félsziget nyugati partjának legnyugatibb pontja előtt helyezkedik el a Blåvand közelében lévő Blåvandshuktól 15 km-re a tengerben. A Horns Rev gleccserekből és üledéklerakódásokból származó homokja néhol csak négy méter mélyen van a víz ...

                                               

Kaptúra

A kaptúra vízrajzi szakkifejezése azt a jelenséget írja le, amikor egy mélyebben fekvő folyóvölgy oldalazó, vagy hátráló erózió révén elér egy másik, magasabban fekvő folyóvölgyet, és így az abban folyó víz átcsap – például egy rendkívüli árvíz a ...

                                               

Karsztvíz

A karsztvíz a felszín alatti vizeknek azon típusa, amely a talaj karsztosodott kőzet rétegei között helyezkedik el. Két fő típusát különböztetjük meg. Nyílt karsztvíz esetében a csapadék és a felszíni vizek közvetlen kapcsolatban vannak karsztvíz ...

                                               

Körgát

A körgát egy árvízi védmű, amely Magyarországon az alföldi települések egy részének sajátossága. Lényege az, hogy az árvízveszélyes területeken, vagy ahol közvetlenül folyó mellett fekszik a település, a város egy részét, vagy teljes területét kö ...

                                               

Láp

A láp olyan, állandó vízhatásnak kitett terület, amelynek élő rendszerei tőzeget halmoznak fel úgy, hogy a folyamatosan vastagodó tőzegrétegek növekedése és fogyása hosszú távon egyensúlyba kerül. A láp tehát együtt jelenti a növénytakarót és a b ...

                                               

Limnológia

A limnológia az a tudomány, amely az édesvizekkel mint komplex – fizikai, kémiai és biológiai komponensek kölcsönhatása által létrejövő – rendszerekkel foglalkozik. Természetes társtudománya az oceanológia oceanográfia, mely a tengerek hasonló ös ...

                                               

Meander (folyókanyarulat)

A meander egy legalább visszafordulásig hajló folyókanyarulat, amely, ha levágják, holtággá válik. Egy folyó vagy patak leginkább akkor hajlamos meanderekben bővelkedő, kígyózó medert kialakítani, ha széles völgyben vagy alföldön halad, nem túl n ...

                                               

Morotva

A morotva jelentése: holtág, holt víz, folyó holtága, folyóból elzárt halastó. Szláv eredetű szó, egy holt víz értelmű szókapcsolat önállósult első tagja.

                                               

Olvadékvíz-síkság

Az olvadékvíz-síkságok a belföldi jég előterében kialakuló, olvadékvizek által létrehozott képződmények. A nemzetközi tudományos életben az izlandi sandur szóból keletkezett sander kifejezést használják, a magyar nyelvben azonban az olvadékvíz-sí ...

                                               

Patak (vízfolyás)

A patak kis méretű, sekély és mindössze néhány, vagy néhány tíz kilométer hosszúságú, többnyire felszíni vízfolyás. A barlangokban futó vízfolyásokat barlangi pataknak nevezik. A magyar természetföldrajz beosztása szerint a 100 km hosszúság és az ...

                                               

Sellő (földrajz)

A sellő földrajzi értelemben folyóvíz kissé meredekebb esésű szakasza, ahol a meder szikláin, egyenetlenségein a víz megtorlódik, átbukik. "Zúgó nak” is nevezik, ha pedig a víz nagyobb magasságból zúdul alá, akkor "zuhatag nak”. A hajózást akadál ...

                                               

Semlyék

A semlyék vizenyős, időszakosan vízborította mélyedés, rét, szikesedő, vizenyős terület, szélbarázda, más értelmezésben víztől egy csomóba sodort növényi hordalék.

                                               

Síklápok

A láp élő rendszerei tőzeget halmoznak fel úgy, hogy a folyamatosan vastagodó tőzegrétegek növekedése és fogyása hosszú távon egyensúlyba kerül. A láp tehát együtt jelenti a növénytakarót és a belőle képződő tőzeget. A síklápok tőzegfelszíne a kö ...

                                               

Tenger

A tenger egy nagy kiterjedésű sós víztömeg, mely lehet peremtenger – melyet a vízáramlatok az óceánhoz kapcsolnak –, beltenger – mely csak vékony csatornákon érintkezik az óceánnal –, vagy egy nagy sósvízű tó, valamely kontinens belsejében. A ten ...

                                               

Ticce

A Ticce a Tisza egykori medrének maradványa, amely területen 20 ezer évvel ezelőtt folyt keresztül a Tisza. A Ticce a Ramsari egyezmény területeivel együtt alkotja a Latorcai védett terület magvát növény- és állatvilágával, elsősorban a vízi mada ...

                                               

Torkolat

A torkolat az a hely, ahol egy folyó egy tóba, tengerbe ömlik. Két típusa a tölcsértorkolat és a deltatorkolat. A folyótorkolatok a Föld legproduktívabb ökoszisztémái közé tartoznak.

                                               

Vízgyűjtő terület

A vízgyűjtő terület a vízválasztók által elhatárolt olyan terület, ahol a csapadékból és hóolvadásból származó víz lefelé folyik a helyi erózióbázis felé, leggyakrabban patakba, folyóba, tóba vagy tengerbe, de néha víznyelőbe. A vízgyűjtő terület ...

                                               

Vízválasztó

A vízválasztó két szomszédos vízfolyás, folyórendszer, tó, tenger vagy óceán vízgyűjtő területe közötti határvonal, a terület vizei ettől a vonaltól két oldalra áramlanak a két vízgyűjtő mélyebben fekvő területei felé. A vízválasztó jelentőségét ...

                                               

Zátony

A folyami zátony igen sokféle; van parti zátony, mely a part mentén és fenékzátony, mely a meder közepén húzódik. Ismerünk oly zátonyt, mely még a legalacsonyabb vízállás idején is víz alatt marad, míg a zátonyok egy része fölbukkanó, vagyis alac ...

                                               

Klimatológia

Az éghajlattan az éghajlattal, tehát az időjárás hosszú távú változásaival, a légköri jelenségek, fizikai és fizikai kémiai folyamatok statisztikai elemzésével foglalkozó tudományág. Ekként alapvetően a meteorológia része, de egyes részei jobban ...

                                               

2017–18-as ausztrál régiós ciklon szezon

A 2017–18-as ausztrál régiós ciklon szezon egy meghatározott időtartamú időszak, mely során az Indiai-óceán és a Csendes-óceán déli térségében, a keleti hosszúság 90° és 160° között létrejövő trópusi ciklonok kialakulását tekintik a szezon legfőb ...

                                               

Az Antarktisz éghajlata

Az Antarktisz a Föld leghidegebb kontinense, aminek az oka, hogy a Föld felszínére érkező napsugárzás-mennyiség nem egyenletes, hanem több tényezőtől függ: a beesés szögétől, a sugárzás időtartamától és a Naptól való távolságtól.

                                               

Ázsia éghajlata

Ázsia éghajlata rendkívül bonyolult, területén minden éghajlati zóna megtalálható. Nagyjából az övezetes rendszer érvényesül. Az Egyenlítő két oldalán egyenlítői ; a kontinens déli, délkeleti részén trópusi és szubtrópusi monszun; a magashegysége ...

                                               

Éghajlat

Az éghajlat vagy klíma valamely hely hosszú távra jellemző időjárási viszonyainak összessége, az időjárás elemeinek hosszabb idejű ismétlődése. Ebben a szűk, konzervatív értelemben éghajlata csak egy-egy konkrét helynek lehet. Tágabb értelemben a ...

                                               

Energiamérleg (éghajlattan)

Az energiamérleg a globális felmelegedéssel kapcsolatban is használatos éghajlattani fogalom. A stabil éghajlathoz az energiamérleg egyensúlyára van szükség, azaz a Föld-légkör éghajlati rendszer pontosan annyi energiát sugározzon ki az űrbe, min ...

                                               

Európa éghajlata

Európa túlnyomó része a mérsékelt övezet éghajlatok tartományában helyezkedik el és a Föld éghajlati képének áttekintése során a kontinens nagy részét a hűvös vagy enyhe éghajlatok tartományaiba sorolhatjuk.

                                               

Hőösszeg

A hőösszeg vagy növekedési foknap mértéke a mezőgazdaság szempontjából fontos. Úgy számítjuk ki, hogy összeadjuk a tenyészidőszak napjainak napi középhőmérsékleteit. A tenyészidőszak a fagymentes időszakot jelenti, amely hazánkban április elejétő ...

                                               

Kárpátalja éghajlata

Kárpátalja éghajlata mérsékelt. A domborzata miatt éghajlata sem egységes. A Tiszai-síkság területén, és a völgykapukban, a Kárpáti-völgység medencéiben a kontinentális hatás érvényesül bőséges csapadékkal, míg a hegységekben a hűvösebb, csapadék ...

                                               

Klímamodellek

Az éghajlat modellezésénél a legnagyobb problémát az emberi befolyás és a természetes folyamatok által előidézett változások hatásának elkülönítése okozza. Az emberi tényező által előidézett változások szükségképpen növelik a természetes ingadozá ...

                                               

Klimatológus

A klimatológus az éghajlattal foglalkozó tudós, kutató; éghajlatkutató. A globális felmelegedés kutatói jégfúrásokat végeznek, korallminták gyűjtenek, izotópos vizsgálatokat végeznek, majd tanulmányokban, könyvekben, az interneten publikálják ere ...

                                               

Milanković-elmélet

A Milanković-elmélet a Föld mozgásában beálló változások éghajlatra gyakorolt hátását tárgyalja, megalkotója Milutin Milanković szerb tudós. Milanković az 1920-as években kidolgozott elmélete azt feltételezi, hogy a földpálya excentricitásának, t ...

                                               

Paleoklimatológia

A legrendszerezettebb, tehát legfontosabb ilyen adatok az egyes haszonnövények gabona, szőlő stb. termését és az azt befolyásoló tényezőket rögzítik. Rendszeres feljegyzések őrzik a fontosabb mezőgazdasági munkák kezdésének időpontjait. Még inkáb ...

                                               

Sugárzásegyenleg

A sugárzásegyenleg a Földre érkező és eltávozó hősugárzás egyenlege, mely a légkörben található vízgőztől és a pozitív visszacsatolású folyamatoktól függ. A vízgőz felhők formájában a visszacsatolási folyamaton kívül fontos szerepet játszik a sug ...

                                               

USDA klímazóna

Az USDA klímazóna olyan földrajzi zóna, amelyben növények egy bizonyos csoportja képes megélni, elviselve az adott zónában szokott minimum hőmérsékletet. A zónák rendszerét először az USDA United States Department of Agriculture, az Amerikai Egye ...

                                               

Vulkanikus tél

A vulkanikus tél, vagy vulkáni tél egy különösen nagy magmás robbanásos tűzhányókitörés következménye, amikor világméretű lehűlést okoz a légkör felső rétegeibe jutó hatalmas mennyiségű vízgőz, vulkáni hamu, kénsav permet és egyéb gázok keveréke, ...

                                               

Légkör

A légkör vagy atmoszféra egy égitest felszínét körülvevő gázburok. Felső határa nem egyértelműen meghatározható. Legkülső rétege ugyanis éles határ nélkül megy át a bolygóközi térbe. Azt mondhatjuk, hogy a légkör mindazon gázmolekulák összessége, ...

                                               

Armstrong-vonal

Az Armstrong-vonal a Föld légkörében az a magassági szint, ahol a víz forráspontja az alacsony légnyomás következtében az emberi test hőmérsékletével megegyező 37 °C. Az elnevezését Harry George Armstrongról, az Amerikai Egyesült Államok Légierőj ...

                                               

Exoszféra

Az exoszféra a földi légkör legfelső, kb. 500 km feletti rétege, felső határa 10 000 km. Hőmérséklete nappal, a Nap sugarainak hatására 1000 °C körülire emelkedik, majd éjszaka az abszolút nulla fokhoz közelire hűl le. Itt még előfordul atomos fo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →