ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 227                                               

Fundamentalizmus

A fundamentalizmus az összehasonlító vallástudományban a különböző vallások legfontosabb írásaiban lévő alap tanításainak vagy ősi hagyományok legfontosabb elemeinek hangsúlyozása, radikális sok esetben szabályszerű formában való alkalmazása. Szo ...

                                               

Amishok

Az amishok egy körülbelül 200 000 fős konzervatív keresztény közösség tagjai. Az Amerikai Egyesült Államokban élnek, a legtöbben Pennsylvania, Ohio és Indiana államban. Kanadában 1500 amish él. Életmódjukat meghatározza, hogy többnyire nem haszná ...

                                               

Anabaptista mozgalom

Anabaptistáknak vagy újrakeresztelőknek nevezték a reformáció kezdetén, a reformációval párhuzamosan zajló, a katolikus egyház és a protestánsok képviselői által egyaránt üldözött, olyan radikális keresztény megújulási mozgalom tagjait, melynek a ...

                                               

Hetednapi Adventista Egyház

A Hetednapi Adventista Egyház a nemzetközi Seventh-day Adventist Church magyarországi szervezete. Leginkább a "szombat – tanításról” ismert, amely szerint a hét hetedik napja a szombat, továbbá Krisztus közeli második eljövetelét állítják hitük k ...

                                               

Holic csoport (szervezet)

A Holic csoport alapvetően katolikus hitnézetekre épülő kisebb vallási csoport, kommuna. Az ausztriai Holic Gruppe magyarországi szervezete. Hívták úgy is, mint "dunaföldváriak", vagy "jégmadarak". Magukra vonatkozóan csak a "keresztények" nevet ...

                                               

Hutteriták

A hutteriták vagy hutteri testvérek, régi magyar nevükön habánok a protestantizmus egyik ágából, az anabaptizmusból keletkezett keresztény vallási csoport. Tagjai szigorúan szabályozott kommunisztikus közösségekben, teljes vagyonmegosztásban élne ...

                                               

Jehova tanúi

A Jehova Tanúi egy vallási gyülekezet, az amerikai Jehovahs Witnesses, Watchtower Bible and Tract Society nemzetközi szervezete, mely Magyarországon 1989 óta egyházként van bejegyezve. A közösség olyan antitrinitárius keresztény irányzat, akik te ...

                                               

Krisztus Egyházai

Krisztus Egyházai olyan önálló, egymástól független, keresztény gyülekezetek, melyek a közös hitelveken és vallásgyakorlaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Története a XVIII. századi Amerikában zajló Második Nagy Ébredésig nyúlik vissza, melye ...

                                               

Krisztus Nemzetközi Egyházai

Megkülönböztetett jelentések: Ez a cikk Krisztus Nemzetközi Egyházát tárgyalja, amely nem azonos a "Krisztus Egyházai” nevű vallási felekezettel. Krisztus Nemzetközi Egyházai, más néven Krisztus Nemzetközi Egyháza, korábban nevezték Boston mozgal ...

                                               

Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete

A Jézus Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete a magyarországi kereszténység egy kis csoportja talán kétezernyi vagy kevesebb hívőjével és csaknem kétévszázadnyi üldöztetett múltjával. Tagjai általában "nazarénusok”-nak, vagy legtöbbször egysze ...

                                               

Krisztus Magyarországi Egyháza

Krisztus Magyarországi Egyháza, 2013 óta hivatalosan Krisztus Magyarországi Gyülekezete egy olyan keresztény egyházközösség, amely annak a Krisztus Nemzetközi Egyházai nevezetű felekezetnek a része, amely a 80-as években, az Egyesült Államokban a ...

                                               

Kutbizmus

A kutbizmus vagy kotebizmus Szajjid Kutb iszlám teológus által megfogalmazott iszlamista ideológia, amely teológiaként a Muszlim Testvériség nevű szervezetben fejlődött tovább. Korábban extrém dzsihádista ideológiaként jellemezték, amely az iszlá ...

                                               

Opus Dei

Az Opus Dei vallási szervezet, katolikus lelkiségi mozgalom, amelyet egy spanyol pap, Josemaría Escrivá de Balaguer alapított Madridban, 1928. október 2-án. A szervezetet a római katolikus egyház 1951-ben ismerte el, s 1982 óta személyi prelatura ...

                                               

Ramón Nocedal Romea

Ramón Nocedal Romea spanyol katolikus ultrakonzervatív politikus. Az elsők között csatlakozott a spanyol újkatolikusokhoz, majd a karlizmushoz és végül a spanyol integrizmushoz. Ez utóbbi vezetőjeként és a katolikus fundamentalizmus fő képviselőj ...

                                               

Arvisurák

Az Arvisurák egy Paál Zoltán kohász által lejegyzett eklektikus mítoszrendszer és a benne található hitvilág összefoglaló neve. Paál állítása szerint a mű, melynek tartalmát részben Szalaváré Tura szovjet ejtőernyős partizán elmondása alapján, il ...

                                               

Egyházatya

Az egyházatya egy megtisztelő cím bizonyos keresztény egyházakban, amelyet a keresztény ókor és a korai középkor kiemelkedő egyházi teológusa kapott meg, akinek írásai különleges jelentőséggel bírtak a dogmatika létrejöttében és az egyházi kánono ...

                                               

Egyházi irodalom

Egyházi irodalom alatt általában a keresztény vallási irodalmat értik, olykor azonban a vallási irodalom szinonimájaként is használják. Egy része, a tudományos rendszerességgel írt művek alkotják a teológiai irodalm at.

                                               

Eltűnt istenek nyomában

Az Eltűnt istenek nyomában – A vallásosság jövője Don Cupitt cambridge-i filozófiaprofesszor 1997-ben megjelent könyve, amelyben a múlt és a jelen istenhit alapú vallásait, társadalmi berendezkedésű politikai csoportjait elemezgeti, olyan szempon ...

                                               

Hóráskönyv

A hóráskönyv középkorra visszavezethető imakönyv. A hóra = óra kifejezés a kánoni órákra vonatkoztatható, amikor is naponta hét alkalommal dicsérik az urat. A késő középkor legkedveltebb imádságos könyve. Tartalmát tekintve többnyire a legnépszer ...

                                               

Hrotsvitha

Gandersheimi Hrotsvitha, más írásmóddal Hrotswitha, Hrotsuitha, Hrotswit, Hrosvite latin nyelven író középkori német apáca, misztériumjáték-író és költő.

                                               

Kappadókiai atyák

A kappadókiai atyák a 19. század óta ismeretes, a mai Törökország közepén fekvő földrajzi területre utaló elnevezés, a 4. században rendkívül nagy hatást kifejtő teológusokat jelöli, úgymint: Nazianzi Szent Gergely 329 – 389, Nagy Szent Vazul 329 ...

                                               

Magyarországi egyházi irodalom

Egyházi irodalom alatt elsősorban a keresztény egyházak papjai, lelkészei, szerzetesei által művelt irodalmat értik. Ez lehet: a szorosabb értelemben vett egyházirodalmi műfajok irodalma és lehet tágabb értelemben más, tudományos és szépirodalmi ...

                                               

Magyarországi evangélikus egyházi irodalom

A magyarországi evangélikus egyházi irodalom a magyar egyházi irodalom egyik ága. Magyarországi evangélikus egyházi irodalom a 16. század közepe óta létezik, mivel a reformáció meglehetősen korán elterjedt Magyarországon és Erdélyben. A magyarors ...

                                               

Magyarországi katolikus egyházi irodalom

A magyarországi katolikus egyházi irodalom a magyarországi egyházi irodalom egyik ága. Magyarországi katolikus papok, szerzetesek már az Árpád-kortól kezdve jelentettek meg különböző egyházi munkákat, ám ezek jelentős része elveszett, csak említé ...

                                               

Magyarországi református egyházi irodalom

A magyarországi református egyházi irodalom a magyarországi egyházi irodalom egyik ága. Magyarországi református egyházi irodalom a 16. század közepe óta létezik, mivel a reformáció meglehetősen korán elterjedt Magyarországon, és a keleti országr ...

                                               

Perneszi Zsigmond

Az Osztopányi Perneszy család erdélyi ágából származott, református vallású nemes volt, ki Királyfalván lakott és Apafi fejedelem udvarmestereként működött, de Erdélyen kívül Magyarországon is voltak birtokai. Néhány évig a marosi egyházmegye és ...

                                               

Sacred Books of the East

Az ötven kötetből álló Sacred Books of the East sorozat könyvei az Oxford University Press kiadásában jelentek meg 1879 és 1910 között. A sorozat kötetei a hinduizmus, buddhizmus, taoizmus, konfucianizmus, a zoroasztrianus vallás, a dzsainizmus é ...

                                               

Unitárius egyházi irodalom

Unitárius egyházi irodalom – A magyar unitárius egyház megalakulása óta fontosnak tartotta azt, hogy a Szentírás üzenetét szóban és írásban minél szélesebb körben terjessze. Az újonnan alakult felekezet irodalmának első termését a 16–18. század h ...

                                               

Vallási irodalom

A vallási irodalom a tágabb értelemben vett irodalom egyik jelentős ága a tudományos irodalom, a szépirodalom, a filozófia irodalom stb. mellett. A vallással kapcsolatos irodalmi művek tartoznak bele. A tudományos rendszerességgel művelt vallási ...

                                               

Ahura Mazdá

Ahura Mazdá, másképp Ormizd, vagy Ormazd, a jó princípiuma, a legfőbb szellem az ókori iráni vallásban, különösen Zoroaszter iráni próféta vallási rendszerében, aki minden természetfeletti lény tiszteletét elvetette, kivéve Ahura Mazdáét. Zoroasz ...

                                               

Astarté

Astarté ókori kánaáni termékenység- és háborús istennő, akinek kultusza a bronz- és vaskori Levante területén virágzott. Az istennő más kultúrkörökben a mezopotámiai Istár/Inanna, az egyiptomi Hathor/Ízisz, illetve a görög Afrodité személyének fe ...

                                               

Begochídí

Begochídí egy navahó isten, a Nap fia. Begochídí irányítja a vadállatokat és a háziállatokat is. Ha kedveli a vadászt, elé vezeti a vadat, de elriasztja a biztos zsákmányt is, más vadászok esetén, ha azokat nem kedveli. Begochídí volt az első faz ...

                                               

Damballa

Damballa az egyik legfontosabb minden loa közül. Damballa a mennyei atya és minden élet teremtője. Ő szabályozza az elmét, az értelmet és a kozmikus egyensúlyt. Számára a fehér rum szent. Damballa mint a kígyó szelleme és a Nagy Mester hozta létr ...

                                               

Félisten

A félistenek természetfeletti lények a mitológiákban. A kifejezést különböző módokon használják a különböző kultúrákban, lehet egy egyén, aki a halála után elért egy magas rendű, ún. fél-isteni állapotot vagy egy kisebb istenség.

                                               

Hadak Ura

A Hadak Ura, vagy röviden Hadúr a régi magyar vallásban a tűz istene volt, később a háború istene lett. A magyar mitológiában Arany Atyácska és Arany Anyácska, a két főisten harmadik fia volt. Sok testvére volt, két bátyja volt a Napkirály és Szé ...

                                               

Irmin

Irmin a háború germán istene, Mannus fia, Irmin – Irmino változatokban eredetileg a zivatar démona. Tacitus szerint a germánok egyik törzsének, a herminonáknak az őse. A név eredetéhez sok vita fűződik. Némelyek szerint az irmin jelentése: nagy, ...

                                               

Isten

Isten fogalma a monoteista hívők szerint azon természetfeletti lényt jelenti, aki a világegyetemet teremtette, és/vagy annak működését, történéseit irányítja vagy ellenőrzi. Számos vallási irányzat alapján az, akinél nagyobb nem elgondolható, aki ...

                                               

Izanagi

Izanagi és Izanami a japán mitológia két istensége fivér és nővér, a mítosz szerint Japán és a japán hitvilág panteonjának teremtői. Izanagi istenség, aki a japán mitológiában és a sintóban megjelenő hét mennyei nemzedék után született első antro ...

                                               

Izanami

Izanami a teremtés és a halál istennője egy személyben, valamint hajdani felesége Izanagi istennek. A japán mitológiában és a sintóban megjelenő hét mennyei nemzedék után született első antropomorf istenpár női tagja. Izanami no kamiként vagy Iza ...

                                               

Kübelé

Kübelé eredetileg a frígek nemzeti istenasszonya, az összes istenségek anyja, akit Kis-Ázsia számos helyén rajongó módon tiszteltek. Kultuszának főfészke mégis Galatiában volt, annak is Pesszinusz nevű városában, ahol egy ősrégi szentélyben az is ...

                                               

I. Abdul Rahman mohéli király

I. Abdul Rahman, születési neve: Ramanetaka-Rivo, Mohéli királya a Comore-szigetek egyik szigetén. A madagaszkári eredetű Imerina-dinasztia tagja. I. Ranavalona madagaszkári királynő rokona. Dzsombe Szudi mohéli királynő apja és Szalima Masamba m ...

                                               

Edoardo Agnelli

Edoardo Agnelli amerikai olasz vállalkozó. Édesapja Gianni Agnelli, a Fiat autógyár alapítója, édesanyja Virginia Bourbon del Monte hercegnő. 2000-ben öngyilkos lett. Élete során áttért az iszlám hitre, halálához részben ezért összeesküvés-elméle ...

                                               

Muhammad Ali

Muhammad Ali olimpiai és világbajnok amerikai nehézsúlyú ökölvívó, polgárjogi aktivista, ENSZ-békenagykövet. 1967-ben megtagadta a katonai szolgálatot, ezért a tettéért az 1960-as nyári olimpia félnehézsúlyú 75–81 kg bajnokát ötévi börtönre, ille ...

                                               

Bem József

Józef Zachariasz Bem, magyarosan Bem József, felvett muszlim nevén Murád lengyel származású magyar honvéd altábornagy majd oszmán pasa, "a székelyek Bem apója”.

                                               

Germanus Gyula

Germanus Gyula felvett nevén Julius Abdulkerim Germanus, nemzetközi hírű magyar orientalista, arab nyelvészeti, kultúrtörténeti író, irodalmár, nyelvész, történész, országgyűlési képviselő, több arab nemzeti akadémia tagja.

                                               

Guyon Richárd

Gróf Guyon-Debaufre Richárd az 1848-49-es szabadságharcban a magyar honvédség tábornoka, rövid ideig vezérkari főnök és a honvédség főparancsnoka. A szabadságharc leverése után 1849 augusztusában menekült Törökországba, majd a Porta szolgálatába ...

                                               

Mezzomorto Hüszejn pasa

Mezzomorto Hüszejn pasa, törökül: Mezomorto Hüseyin Pasa ; az Oszmán Birodalom szolgálatában álló kalózkapitány, háborús hajóraj- és flotillaparancsnok, 1684–89 között Algír oszmán helytartója, 1689–90 között és 1695-től haláláig az Oszmán Hadite ...

                                               

Malcolm X

Malcolm X amerikai muzulmán pap, fekete nacionalista, emberjogi aktivista. Hívei az afroamerikaiak jogaiért fáradhatatlanul küzdő embernek tartották, aki a lehető legkeményebb szavakkal kritizálta a fehér amerikaiakat a feketék ellen elkövetett s ...

                                               

Ibrahim Müteferrika

Születéséről és életének itthoni szakaszáról nem maradtak fenn megbízható adatok. Az egyik változat szerint a református papnak készülő fiatalember 1693–1694 körül, tizennyolc éves korában egy portyázó török csapat fogságába esett, akik eladták a ...

                                               

Nurbanu szultána

Nurbanu szultána oszmán haszeki és válide szultán. II. Szelim oszmán szultán felesége és III. Murád szultán anyja, de facto társuralkodója. Eredeti neve Cecilia Venier-Baffo volt, és egy velencei patríciuscsalád tagjaként, házasságon kívüli kapcs ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →